Prva trgatev 2009

Včeraj smo otvorili letošnjo trgatev. Začeli smo z obiranjem rumenega muškata, nadaljevali s ciprom, vmes pobrali še maločrn in potem spet cipro.